Kuom šventas skaičius 108?

Astronomas, matematikas ir fizikas Galileo Galilei padarė įdomų pareiškimą. Jis sakė, kad visata parašyta „ matematine kalba “. Jis teigė, kad pačios kūrimo paslaptys gali būti išspręstos per skaičius ir matematines lygtis. Visų pasaulio tradicijų mistikai nustatė, kad skaičiai siūlo daugiau nei mokslinę įžvalgą – jie siūlo slaptą pažadinimo kalbą, raktą į mūsų pačių intuiciją ir aukštesnius mūsų būties aspektus….

Tam kas negirdi

Visa, kas egzistuoja pasaulyje, turi kažką mums pasakyti: uolos, šiukšlės, netgi mūsų nusivylimai ir nesėkmės, nes viskas priklauso beribiam, pulsuojančiam modeliui, kuris vadinamas žeme. Viskas, kas egzistuoja, kam nors priklauso. Jeigu kokia nors šio modelio dalis mums kelia nerimą, tai tik todėl, kad nesuvokiame jos indėlio visumai. Kartais esame nusivylę patys savimi, niekas mums netinka. Tai, ką iš tikrųjų jaučiame,…

Kai gyvenime kažko trūksta..

Išsakyta meilė sušvelnina aštrias išgyvenimų briaunas. Nesvarbu, gauname ar duodame meilę, vis tiek gausime pažadėtąjį atlygį. Didžiausias atlygis bus supratimas, kad kiti mus pripažįsta. Mes nesame vieniši, jausdami kitų meilę ir turėdami kam skirti savąją. Nepriklausomybė ir pasitikėjimas savo jėgomis yra vertingi pagyrimai. Jie paruošia mus ištverti sunkius laikus. Tačiau, jei šie jausmai trukdys tarpusavyje susijusios pasaulio prigimties suvokimui, pajusime,…

Tempas

Kai žmogus stengiasi kuo greičiau ir kuo dugiau padaryti, tai pagaliau prieina tokią ribą, kai nuovargis priverčia jį vėl sulėtėti. Šį sulėtėjimą galima išlyginti tik vėl didesniu tempu, ir dėl to padaroma vis daugiau klaidų , krinta našumas. Tačiau jei tokioje situacijoje kam pasiūlai padaryti pertrauką, išeiti pasivaikščioti ar bent užmerkti akis dešimčiai minučių, tai reakcija bus – nesupratimas. Juk…

Graži istorija

Kai tą vakarą grįžau namo, žmona jau ruošė vakarienę. Paėmiau ją už rankos ir ištariau: „noriu tau kai ką pasakyti“. Ji atsisėdo ir tyliai pradėjo valgyti. Jos akyse vėl pasirodė liūdesys. Pajutau, kad man sunku praverti burną. Bet prisiverčiau pasakyti, apie ką tiek laiko galvojau. „Aš noriu skirtis“… – ramiu balsu pradėjau pokalbį. Neatrodė, kad ją būtų suerzinę šie mano…

Arbatos skonis

Grupė buvusių studentų, jau spėjusių padaryti puikią karjerą, atėjo į svečius pas savo seną profesorių. Be abejo, greitai pašnekesys pakrypo apie darbus – absolventai skundėsi dėl daugybės sunkumų ir gyvenimo problemų. Profesorius pasiūlė visiems arbatos, nuėjo į virtuvę ir grįžo su arbatinuku ir padėklu, apkrautu pačiais įvairiausiais puodeliais –porcelianiniais, stikliniais, plastmasiniais, krištoliniais ir paprastais, brangiais ir pigiais. Kai svečiai pasiėmė…

Įsivaizduok

Įsivaizduokite, kad išnyksta visos gyvenimo skurtos taisyklės: įstatymai, tikėjimai, papročiai, kitos institucijos, ir jums reikia sukurti naujas, pagrįstas jūsų nuostatomis apie darbą, gerovę ar pramogas. Koks būtų jūsų idealios visuomenės eskizas? Galbūt joje neegzistuoja pinigai? Galbūt visą darbą atlieka kompiuteriai, o žmonės turi daugybę laisvo laiko ir pramogauja? Galbūt mūsų visuomenės modelis karinis ar gentinis? Ką laikysime nusikaltimu ir kokias…

Mokymosi būdai

Žinomi trys pagrindiniai mokymosi būdai. Pirmas, kai mes lankome pamokas ar paskaitas tų mokytojų, kurie, kaip žinome ar manome, yra geri savo srities specialistai. Jie mums perduoda savo žinias įprastu universitete ar mokykloje naudojamu būdu. Jas priimame kaip teisingas, tikėdami dėstytojų kvalifikacija, išsilavinimu, profesine patirtimi ir autoritetu. Jei kyla abejonių, galime pasitikrinti jų nurodomuose šaltiniuose arba patys tai ištirti. Antras…

Kategorijos