Mantrų reikšmė

Tą akimirką, kai išnyksta dualumas, patiriamas visiškas sąmonės išsilaisvinimas.

Sanskritas, viena seniausių žmonijos kalbų, dar vadinama Devanagari.
Pažodžiui išvertus tai reikštų ‚dievų kalba‘. Ji susideda iš pagrindinių garsų, sukuriamų tų objektų, kuriuos vaizduoja, bangavimų. Kiekvienoje kalboje yra garsų jungtys ‚ma‘, arba jo variantas ‚mama‘. Tai natūralus skambesys, kuriuo vaikas kviečia motiną. Kadangi sanskrito kalba yra tono manifestacija, mes ją naudojame dainuojant. Mantras galima ir išversti, bet tuo atveju jos neteks savo toninio skambėjimo. Tonas, kurį sudaro bangavimas, yra energija. Sanskrito mantra yra tono formoje esanti energija. Norėdami šią energiją iš tono išlaisvinti, mantras mokomės kartoti tam tikru ritmu. Kai pradedame kartoti mantrą, susidaro minčių paveikslas. Energija manifestuota (veržiasi).

Vardas (pavadinimas) ir forma yra tos pačios monetos skirtingos pusės. Neįmanoma atskirti vieną nuo kitos. Ištarus vardą (pavadinimą), mintyse automatiškai sukuriama ir forma, susijusi su tuo vardu. Jei sąmoningai ir nejaučiame tos formos, susijusios su mantros skambėjimu, ji smegenyse vis tiek struktūrizuota atitinkamą minčių formą, kuri yra pozityvi, atstatanti, stiprinanti, raminanti. Priklausomai nuo to, ar mantra kartojama mintyse, ar garsiai, sukuriami įvairių lygių tonai. Mintyse pasakytame tone yra daugiau energijos. Mantrų, kaip himnų ar dainų, niekas dirbtinai nekūrė. Mantros – tai energija, kuri visada egzistavo ir kurios negalima nei sukurti, nei sunaikinti. Energija iš niekur netsiranda ir niekur neišnyksta. Mantras atrado ir perdavė šventieji, o per tūkstančius metų jos pasiekė ir mus. Mantros yra mokslas, todėl labai svarbu taisyklingai ištarti. Todėl labai svarbu turėti tikrą dvasinį mokytoją, kuris išmokytu jas taisyklingai ištarti. Geriausia turėti tokį mokytoją, kaip Guru, kuris pats ilgą laiką užsiiminėjo mantromis ir buvo įvldęs energiją.
Išveninimo metu, Guru savo mokiniams perduoda šią energiją. Jis tarsi uždega naują žvakutę, o tu, nuolat kartodamas tą mantrą, gali įdegti didelę ugnį. Mantra padeda stiprinti ir valdyti mintis. Ji padės suvokti meditacijos esmę – pajusti save.

Mantros poveikį jaučia ir fizinis žmogaus kūnas. Gili ramybė ir atsipalaidavimas apima kiekvieną jo ląstelę. Iš organizmo pašalinami toksinai ir nuodingosios medžiagos, nusiraminama. Neigiamos arba žemiškos emocijos, tokios kaip pyktis, gobšumas, pavydas, sunaikinamos ir pakeičiamos satvinėmis (švariomis).

Pagrindinė mantros
Dievybių mantros – tos, kurios kviečia tam tikrą dievybę
Vedantiškos mantros – abstrakčios, tik nedaugelis yra joms subrendę
Pravana mantra – Om

Mantros pasirinkimo metodas
Vidinė trauka prie tam tikros dievybės
Malonus tam tikros mantros skambėjimas
Temperamentą atitinkanti tam tikra dievybė
Abstrakčios mantros

Dievybės mantra
Daugeliui į šią mantrą susikoncentruoti lengviau. Dievybės simbolizuoja įvairius Dievo pavidalus. Siela arba Atmanas, neturi nei vardo (pavadinimo), nei formos. Kadangi mūsų mąstymas yra ribotas, mums sunku įsivizduoti abstraktą ir medituoti. Mes renkamės tam tikrą mums patinkantį pavidalą ir meditacijos metu į jį koncentruojamės.

Vyriški aspektai
Šiva: Om Namah Sivaya
Šiva reprezentuoja griaunančią Visatos jėgą, nes viskas, kas egzistuoja turi išnykti ir vėl turi būti sukurta per nauja. Jis teigia, jog sena turi būti sunaikinta norint, kad atsirastų vieta naujo sukūrimui. Ši mantra paprastai skiriama mėgstantiems vienatvę, meditavimą atskirai nuo kitų.

Višnu: Om Sri Vishnaya Namah
Višnu yra Visatos išlaikytojas, rūpintojėlis. Jis simbolizuoja gėrį, gailestingumą ir viską persmelkiančią jėgą, lemiančią Visatą ir kosminę tvarką. Ši manra skiriama žmonėms, dirbantiems pasaulio labui, jaučintiems didelę atsakomybę ir turintiems gynėjo dvasią.

Rama: Om Sri Ramaya Namah
Rama yra septintoji Dievo Višnu reinkarnacija. Jo užduotis buvo atstatyti teisingumą. Rama vaizduojamas su lanku, kuriuo jis apgina gėrį ir sunaikina piktus demonus. Dažnai šalia jo stovi žmona Sita (gamta) ir jam besimeldžiantis Hanumanas (dievas – beždžionė). Rama simbolizuoja dvasią (mintis), kurią geriausia kontroliuoti atsidavimu Dievui ir nuolat kartojant jo vardą. Rama moko, kaip šioje žemėje galima idealiai gyventi. Jis yra idealus žmogus, valdovas, vedęs vyras, sūnus, tėvas ir draugas. Šventojo Valmiki parašytas epas Ramajana – tai istorija apie Ramos reinkarnaciją žemėje.

Krišna: Om Namo Bhagavata Vasudevaya
Krišna yra aštuntoji Dievo Višnu reinkarnacija, kuris atėjo į žemę, kad atstatytų joje tvarką. Šią užduotį Krišna įvykdė, Bhavagat Gitoje nurodęs deramo elgesio normą. Rama buvo žmogus kaip dievas, o Krišna – dievas kaip žmogus. Jame galime įžvelgti aukščiausią žinojimą ir dieviškosios meilės įsikūnijimą. Ši mantra tinka visiems.

Ganeša: Om Sri Ganapataye Namah
Tai labai stipri mantra, visų kitų mantrų dalis. Ji skirta švariems, aukštiems bangavimo dažniams. Sri – tai pagarbos aspektas. Maha – reiškia ‚didelį‘, Ganaputa – tai Ganešos vardas. Jis yra su dramblio galva ir simbolizuoja sėkmę, nepalaužiamumą, ir, norėdamas pasiekti tikslą, gali pašalinti visas kliutis.

Hanumanas: Om Sri Hanumate Namah
Hanumanas simbolizuoja visišką atsidavimą. Jis yra didžiausias dievo Ramos garbintojas, Vėjo dievo sūnus. Šis pusdievis labai stiprus ir drąsus.

Moteriški aspektai
Durga: Om Sri Durgayai Namah
Durga simbolizuoja motinišką meilę. Ji vaizduojama raita ant tigro, simbolizuojančio jėgą, su kuria Durga gina savo vaikus. Ji yra Šivos palydovė. Dievas Rama priš mūšius netgi kviesdavo šią dievybę ir prašydavo jos palaiminimo.

Sarasvati: Om Aim Sarasvatyai Namah
Sarasvati – tai žinojimo, meno, mokslo, iškalbos dievybė. Jos mantra tinka žmonėms, turintiems meninių sugebėjimų. Sarasvati yra Bramos (kūrėjo) palydovė.

Lakšmi: Om Sri Lakshmayai Namah
Tai laimės, grožio, meilės deivė, Višnu palydovė. Ji – gera motina, suteikianti savo vaikams viską tiek dvasine, tiek materialine prasme.

Kali: Om Sri Maha Kalikayai Namah
Kali – juodovi deivė. Iš pažiūros atrodo labai baisiai, tačiau tiems, kas ją gerbia, yra gera ir švelni. Už tai Kali reikalauja visiško atsidavimo.

Abstrakčios mantros
Om – visų pradžių pradžia, visų mantrų pagrindas. Biblijoje pasakyta: ‚Pradžioje buvo žodis…‘. Šis žodis – tai pirmieji toniniai svyravimai, iš kurių vėliau viskas susikūrė.
Soham – ‚Aš esu, kas aš esu‘.

Kitos mantros
Maha Mrityunjaya Mantra – Om Tryambhakam – Moksha Mantra

Maha Mrityunjaya yra gyvybę teikianti mantra. Šiais laikais, kai gyvenimas toks sudėtingas, ši mantra apsaugo nuo mirties ir visų rūšių nelaimių. Ji turi didelę gydomają galią ir turėtų būti kartojama prieš kiekvieną kelionę ar prieš pradedant vairuoti automobilį.
Ji taip pat yra Moksha Mantra, nešanti išsilaisvinimą. Tai Sivos mantra, kuri turi būti kartojama 3, 9, 27 arba 108 kartų, ypač gimimo dieną. Ji suteiks sveikatos, ilgą gyvenimą, išsilaisvinimą ir klestėjimą.

Om Tryambhakam Yajamahe
Sugandhim Pushtivardhanam
Urvarukamiva Bandhanan
Mrityor Mukshiya Maamritat

tri-ambaka-m “the three-eyed-one”; yaja-mahe “we praise”; sugandhi-m “the fragrant”; pusti-vardhana-m “the prosperity-increaser”; urvaruka-m “disease, attachment, obstacles in life, and resulting depression”; iva “-like”; bandhanat “from attachment Stem (of the gourd); but more generally, unhealthy attachment”; mrityor “from death”; mukshiya “may you liberate”; ma “not”; amritat „realization of immortality“.

Om. We worship and adore you, O three-eyed one. You are sweet gladness, the fragrance of life, who nourishes us, restores our health, and causes us to thrive. As, in due time, the stem of the cucumber weakens, and the gourd is freed from the vine, so free us from attachment and death, and do not withhold immortality.

Ramybės mantros – Shantih mantros
Sekančios mantros skirtos taikai pasaulyje ir visų gerovei. Meldžiantis už kitus atveria širdį ir pripildo protą atjauta. Šių mantrų sukurtos teigiamos vibracijos pakelia mentalinį lygį, neša taiką ir ramybę visiems. Kiekvienas stulpelis – atskira mantra.

Om Sarvesham Svastir Bhavatu
Sarvesham Shantir Bhavatu
Sarvesham Purnam Bhavatu
Sarvesham Mangalam Bhavatu

Sarve Bhavantu Sukhinah
Sarve Santu Niramayaah
Sarve Bhadrani Pasyantu
Ma Kaschid-Dukha-Bhag-Bhavet

Asato Ma Sat Gamaya
Tamaso Ma Jyotir Gamaya
Mrityor-Ma Amritam Gamaya

Om Purnamadah Purnamidam
Purnat Purnamudachyate
Purnasya Purnamadaya
Purnameva Vashishate

Om Shantih Shantih Shantih