Mokymosi būdai

Žinomi trys pagrindiniai mokymosi būdai. Pirmas, kai mes lankome pamokas ar paskaitas tų mokytojų, kurie, kaip žinome ar manome, yra geri savo srities specialistai. Jie mums perduoda savo žinias įprastu universitete ar mokykloje naudojamu būdu. Jas priimame kaip teisingas, tikėdami dėstytojų kvalifikacija, išsilavinimu, profesine patirtimi ir autoritetu. Jei kyla abejonių, galime pasitikrinti jų nurodomuose šaltiniuose arba patys tai ištirti. Antras…

Kategorijos