Kai gyvenime kažko trūksta..

Išsakyta meilė sušvelnina aštrias išgyvenimų briaunas. Nesvarbu, gauname ar duodame meilę, vis tiek gausime pažadėtąjį atlygį. Didžiausias atlygis bus supratimas, kad kiti mus pripažįsta. Mes nesame vieniši, jausdami kitų meilę ir turėdami kam skirti savąją.

Nepriklausomybė ir pasitikėjimas savo jėgomis yra vertingi pagyrimai. Jie paruošia mus ištverti sunkius laikus. Tačiau, jei šie jausmai trukdys tarpusavyje susijusios pasaulio prigimties suvokimui, pajusime, kad mūsų pačių išlikimas pastatytas ant kortos. Mūsų fizinis, emocinis ir protinis vystymasis praturtės, jeigu bendrausime su kitais žmonėmis.

Susvetimėjimą, kurį šią akimirką visi jaučiame, galime lengvai išsklaidyti ištiesdami mylinčią ranką ir noriai tokią ranką priimdami. Mūsų gyvenimo turtai ir pilnatvė proporcinga meilės kiekiui, kuriuo tarpusavyje dalijamės.

Šiandien pasakysiu kam nors, kad myliu jį, ir branginsiu tą puikų jausmą, kurį patirsiu tai pasakęs.

Kategorijos