Meditacijos praktika

Linkėk gero visoms būtybėms. Tai praturtins tavo gyvenimą, tapsi laimingas ir ramus.

Svarbu reguliarumas (tas pats laikas) ir ta pati vieta.
Reguliarumas padeda sumažinti minčių aktyvumą. Meditacijos pradžioje pakankamai sunku susikoncentruoti. Taip, kaip išugdomas refleksas tam tikram dirgikliui, taip ir mintis gali priprasti prie reguliaraus laiko ir vietos (erdvės).

Geriausias laikas yra auštant ar temstant. Pats geriausias laikas Brahmamuhurta, t.y. laikas tarp 4 ir 6 valandos. Šiuo metu mintys aiškios ir neįaudrintos dienos įvykių, jas sukoncentruoti įmanoma be didelių pastangų. Jeigu šis laikas jums netinka, rinkitės tokį metą, kai esate laisvesni nuo darbų ir jūsų nekankina mintys apie esamas problemas. Reguliarumas yra labai svarbus faktorius.

Stenkitės meditacijai paskirti atskirą patalpą. Jeigu tai neįmanoma, tai atskirkite dalį patalpos ir neleiskite niekam į tą vietą kojos įkelti. Tai turi būti vieta, skirta tik meditacijai. Rytais ir vakarais ten reikėtų uždegti smilkalus. Koncentracijos taškas turėtų būti paveikslas, statulėlė, žvakė ar gėlės. Ant grindų reikėtų pasitiesti meditacijai skirtą kilimėlį. Nuolat medituojant, ši vieta prisipildys energijos bangų, kurios kaupsis visuose joje esančiuose daiktuose. Reguliariai medituojant po šešių mėnesių patalpoje pajusite ramybę ir švarą. Visa patalpa įgaus magnetinę aurą. Sunkiomis valandomis galėsite čia ateiti, kartoti mantras ir atgauti jėgas bei vidinę pusiausvyrą.

Medituodami veidu turite būti pasisukę į rytus arba į šiaurę, sėdėti patogia, stabilia poza. Stuburas ir sprandas turi būti tiesūs, bet neįtempti. Tai padės kontroliuoti mintis ir susikoncentruoti. Svarbu, kad dvasinė energija netrukdomai galėtų tekėti iš stuburo apačios į viršų. Nebūtina sėdėti lotoso poza. Kiekviena sėdėsena sukryžiuotomis kojomis yra stabili ir tinka meditacijai. Kvėpuoti reikia lėtai, ir mintys stiprėjant koncentracijai, pamažu išblės.

Iš pradžių liepkite mintims nusiraminti. Pamirškite praeitį, dabartį ir ateitį.

Sąmoningai reguliuokite kvėpavimą. Pirmiausiai penkias minutes giliai kvėpuokite pilvu, kad aprūpintumėte smegenis deguonimi. Tada lėtinkite kvėpavimą, kol jo beveik nebejausite.

Kvėpuokite rimtingai: per tris sekundes įkvėpkite, per tris sekundes iškvėpkite. Sureguliuotas kvėpavimas valdo Pranos (dvasinės energijos) tekėjimą. Jeigu naudojate mantrą, tai jos kartojimas turi būti derinamas su kvėpavimu.

Iš pradžių leiskite mintims šokinėti. Ilgainiui jos aprims ir jas bus galima sukoncentruoti, koncentruojant Praną.

Neverskite minčių nurimti. Tai iššauks papildomas mintis. Jeigu mintys nenurimsta ir toliau šokinėja, atsiskirkite nuo jų ir būkite jų stebėtojais, tartum žiūrėtumėte filmą. Mintys iš lėto nurims.

Pasirinkite koncentravimosi tašką, į kurį žiūrint, pavargusios mintys galėtų ilsėtis. Nusiteikę intelektualiai, gali koncentruotis į tašką tarp antakių. Emocingi žmonės turėtų koncentruotis į širdies sritį. Pasirinkus tašką, patartina jo nekeisti.

Susikoncentruokite į neutralų ar dvasinį objektą, simbolį ir stenkitės išlaikyti jo atvaizdą koncentracijos taške. Jeigu naudojate mantrą, kartokite ją mintyse ir derinkite su kvėpavimu. Neturintys asmeninės mantros gali naudoti mantrą Om. Jeigu darotės mieguistas kartokite mantrą garsiai. Patariame pasirinktos mantros niekada nekeisti.

Mantros kartojimas leidžia pasiekti švarų mąstymą, kai, nelikus reikšmės supratimo, skambesio bangavimas susilieja su mintimis.

Šių pratimų dėka, dingsta dualistinė mąstysena. Tiktai reikia kantrybės ir laiko.

Pasiekiamas Smadhi – aukščiausios sąmonės lygis, vidinės palaimos būsena, kai žinojimas ir žinojimo objektas tampa viena.